FUJITSU 富士通 CPU

型号

出产日期

频率

其他

MBL6801   40-pin DIP,Motorola 650x
MBL8086   40-pin DIP
MBL8088   
MBL80188   68-pin ceramic LCC
MBL80286   
    

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我