ST 显示芯片

型号

特性

STG1700  
STG1702  
STG1703  
STG 1764X  
STG2000X nVidia NV1 DRAM版 PCI
STG3000 nVidia RIVA128
STG4000 Kyro
STG4500 Kyro II
STG4800 Kyro II Ultra
STG5500 Kyro III
   
STI3400CDV MPEG-I
STI3520ACV MPEG-II
STV0119a PAL/NTSC

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我